Jdi na obsah Jdi na menu
 


VNITŘNÍ ŘÁD ZKO BROUMOV

Obrazek

 

(platný od 1.1.2007)1. Výcvik psů se koná každou sobotu od 9.00 hod. Motorová vozidla parkují u nádraží nebo u Písku. Možnost parkování též v prostoru pod klubovnou u řeky. Přístup je možný po polní cestě od Písku. Přísný zákaz jízdy motorových vozidel po soukromém pozemku a v prostoru cvičiště.


2. Každý člen je povinen znát stanovy Českého kynologického svazu, vnitřní řád ZKO Broumov a Národní zkušební řád v rozsahu zkoušek, na které se připravuje. Tyto plně respektuje.


3. Přijetí za člena ČKS vzniká prostřednictvím ZKO, o kterém rozhoduje výborová schůze, která má také právo ukončit členství v ZKO, za nedodržování platných vyhlášek a porušování vnitřního

řádu ZKO (s konečnou platností rozhoduje členská schůze).

Jménem ZKO jedná pouze předseda a nebo jím určený člen výboru.


4. Každý člen má právo v rámci výcviku využívat prostory klubovny a její vybavení, dále také používat prostředky a pomůcky pro výcvik psa. O tyto pomůcky a vybavení klubovny se řádně stará. Udržuje pořádek v prostoru cvičiště.


5. Za vedení výcviku odpovídá výcvikář, v případě jeho nepřítomnosti výborem určený člen. Výcvik psů je veden s ohledem k jejich schopnostem (štěňata, pokročilí).


6. Jakékoliv nejasnosti týkající se postupu výcviku, nebo vvýhrady k vystupování určeného výcvikáře i psovoda, řeší výbor ZKO.


7. Háravé feny cvičí odděleně až po ukončení platného výcviku a to po domluvě s vedoucím výcviku. Před řádným výcvikem jsou háravé feny ustájeny mimo prostor cvičiště. (zákaz venčení a volného pobíhání těchto fen před a v době výcviku v prostorách ZKO) Nemocní psi se výcviku nezúčastní. Všichni psi musí být řádně očkováni a zabezpečeni. (košík, vodítko) Za škody způsobené psem odpovídá psovod. Psovodi, kteří se dostaví pozdě k výcviku, se zařadí až na pokyn vedoucího výcviku.


8. Členské příspěvky na nové období, se platí do konce starého roku.


9. Brigády jsou dobrovolné.